Treballs en marxa

Control arqueològic de les obres de la Fase II de construcció del reg de Peramola

Creació del Geoportal del patrimoni cultural immoble de la Seu d'Urgell

Excavació i estudi d'un dels tallers siderúrgics d'època tardoromana del bosc de Virós, a la Vall Farrera (Pallars Sobirà).